തൃശ്ശൂരിൽ കുന്നംകുളം ഉൾപെടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 3, 4 സെക്കൻ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു.

തൃശൂർ കുന്നംകുളം, വേലൂര്‍, മുണ്ടൂര്‍, എരുമപ്പെട്ടി ഉൾപ്പെടെ വിവിധയിടങ്ങളിലായിരുന്നു ഭൂചലനം. മൂന്ന് മുതല്‍ നാല് സെക്കന്റ് വരെ പ്രകമ്പനം നീണ്ടുനിന്നു.. രാവിലെ 8.16നാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ വീടുകളുടെ ജനൽചില്ലുകൾ ഇളകി. മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *