ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയില്‍ ദിവ്യകാരുണ്യ കോൺഗ്രസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ സന്ദേശ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *