തലയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊലപെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

ഭാര്യ ജോലിയ്ക്ക് പോകുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താൽ തലയ്ക്ക് അടിച്ച് കൊലപെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

പൂജയുടെ മറവിൽ യുവതിയെ മയക്കി പീഡിപ്പിച്ചയാൾ അറസ്റ്റിൽ

അന്തിക്കാട്: അ റബി ക് പൂജ യുടെ മറവിൽ യുവതിയെ മ യക്കി പീഡി പ്പിച്ചയാൾ അ റസ്റ്റിൽ. ഒറ്റപ്പാ ലം എസ്.ആർ. കെ. നഗറിൽ പാലക്കപറമ്പിൽ യൂസഫലിയെയാണ് (45) അ ന്തിക്കാട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെ യ്തത്. പത്തിരിപ്പാല ഗവ. […]