തൃശ്ശൂരില്‍ വന്‍ ലഹരി വേട്ട.37 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് സിറ്റി പോലീസിന്‍റെ പിടിയിലായി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *