തൃശൂർ പുലക്കാട്ടുക്കരയിൽ പൊതുസ്ഥലത്തെ മദ്യപാനം ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ഗൃഹനാഥന് നേരെ ലഹരി സംഘത്തിന്റെ ക്രൂര മര്‍ദ്ദനം..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *