പോലീസ് ചമഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവും മൊബൈൽ ഫോണുകളും കവർന്ന യുവതി ഉൾപ്പെടെ നാൽവർ സംഘത്തെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വച്ച് സാഹസികമായി പിടികൂടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *