നവ കേരള സദസ്സിന് മുന്നോടിയായി ഇരിങ്ങാലക്കുട കുട്ടംകുളത്ത് നിന്ന് വർണ്ണാഭമായ വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *