ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗവ. ഗേള്‍സ് സ്‌കൂളിന് പൈതൃക മതില്‍ ഒരുങ്ങുന്നു,നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനം മന്ത്രി ആ ബിന്ദു നിര്‍വഹിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *