ശ്രീരാമജന്മഭൂമി പ്രാണപ്രതിഷ്ഠാദിനത്തില്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട ബി ജെ പി മണ്ഡലം ആസ്ഥാനത്തിന് മുമ്പില്‍ പായസ വിതരണം നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *