തൃശ്ശൂര്‍ നഗരത്തില്‍ തീ പിടുത്തം..

ദിവാന്‍ജി മൂലയിയെ ആക്രി കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിനാണ് തീ പിടിച്ചത്. തീ പിടുത്തത്തില്‍ ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോ പൂര്‍ണ്ണമായും ഒരെണ്ണം ഭാഗിമായും കത്തിനശിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *