പുല്ലൂര്‍ എസ് എന്‍ ബി എസ് സ്‌കൂളില്‍ അനന്യസമേതം ഏകദിന ശില്‍പ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *