കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ്റർസോൺ ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യനായ എബിൻ ബെന്നി. ഏഴിൽ ഏഴ് പോയിൻ്റും നേടി റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ച എബിൻ ബെന്നി ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് വിദ്യാർഥിയാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *