ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു.15 കോടി രുപ വരും 14 കോടി ചിലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് രമേഷ് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.സേവനമേഖലയ്ക്കും ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണത്തിനും ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്കും നെല്‍കൃഷിയ്ക്കും വനിതകളുടെ സ്വയം തൊഴിലിനും കുടിവെള്ള മേഖലയ്ക്കുമാണ് ബഡ്ജറ്റില്‍ മുഖ്യപരിഗണന നല്‍കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *