കുംഭ വിത്ത് മേള ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു

പച്ചക്കുട; ഉത്പാദനം മുതല്‍ വിപണനം വരെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങും- മന്ത്രി ഡോ. ആര്‍ ബിന്ദു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *