കരുവന്നൂര്‍ പുഴയില്‍ വീണ്ടും ഒരു സ്ത്രീ കൂടി ചാടി ആത്മഹത്യ നടത്തി

കരുവന്നൂര്‍ പുഴയില്‍ വീണ്ടും ഒരു സ്ത്രീ കൂടി ചാടി ആത്മഹത്യ നടത്തി.ഏറെ നേരത്തെ തിരച്ചിലില്‍ മൃതദേഹം ലഭിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *