ആദരാഞ്ജലികൾ

സി.പി.ഐ(എം) കാരുകുളങ്ങര മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി അശോകൻ കളരിക്കലിൻ്റെ സഹോദരൻ ഉണ്ണിക്യഷ്ണൻ 59 വയസ്സ് നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം നാളെ.

വിവാഹിതനല്ല.

സഹോദരങ്ങൾ കളരിക്കൽ അശോകൻ, ഹരിദാസൻ, സരസ്വതി, വിജയലക്ഷ്മി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *