കാട്ടൂർ ഇല്ലിക്കാട് പോക്കുരുപറമ്പിൽ പരേതനായ ബാലൻ ഭാര്യ ജാനകി (96) മരണപ്പെട്ടു.മകൾ അരുണ,മരുമകൻ മോഹനൻ .സംസ്കാരം 2 PM ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *