കരുവന്നൂര്‍ വെട്ടുകുന്നത്ത് കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭരണി വേല മഹോത്സവം ഭക്തിനിര്‍ഭരമായി ആഘോഷിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *