ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പാര്‍ക്കില്‍ ഇനി ഇരുട്ടായാലും കുട്ടികള്‍ക്ക് കളിക്കാം..

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പാര്‍ക്കില്‍ ഇനി ഇരുട്ടായാലും കുട്ടികള്‍ക്ക് കളിക്കാം.. പാര്‍ക്കിലെ ഇരുട്ടകറ്റി വെളിച്ചമേകിയത് ജെ സി ഐ വീഡീയോ കാണാം ..ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറക്കരുത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *