മാപ്രണത്ത് വച്ച് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസില്‍ നിന്നും തെറിച്ച് വീണ് വയോധികന് പരിക്ക്.

See translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *