എന്‍ഡിഎ ഇരിങ്ങാലക്കുട കെ എസ് ഇ ബി ഡെപ്യൂട്ടി എഞ്ചിനീയര്‍ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണ്ണയും സംഘടിപ്പിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *