ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രി വികസനത്തിന്റെ പുതിയ പാതയിൽ: മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ,ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ ആംബുലൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *