അംഗന്‍വാടി നിയമനങ്ങള്‍ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമം, വെള്ളാങ്ങല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തിന് മുന്നില്‍ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങള്‍ ധര്‍ണ്ണ നടത്തി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *