ഇതിന് ഒരു അവസാനം ഇല്ലേ … വെള്ളിയാഴ്ച്ച മാത്രം തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ടിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ മാത്രം നടന്നത് മൂന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് അപകടം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *