ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് നടന്ന ദേശീയ ബെഞ്ച് പ്രസ്സ് മത്സരത്തിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ വെങ്കലം നേടിയ തൃശ്ശൂർ റൂറൽ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻറർ എസ് ഐ രാമചന്ദ്രനെ ബഹു. തൃശൂർ റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നവനീത് ശർമ്മ ഐപിഎസ് അനുമോദിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *