ഇരിങ്ങാലക്കുട പുറ്റുങ്ങല്‍ ക്ഷേത്രം റോഡില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിടിച്ച് വൈദ്യൂതി കാല്‍ ഒടിഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *