പൂജാ ചെയ്തു ദോഷം മാറ്റാമെന്നു പറഞ്ഞ് 7 പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ചയാള്‍ കൊടകരയില്‍ നിന്നും അറസ്റ്റില്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *