തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ എ ഗ്രേഡോട് കൂടി ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ഇരിങ്ങാലക്കുട നാഷ്ണൽ സ്കൂളിലെ ഹൈസ്ക്കൂൾ, ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിലേയ്ക്ക്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *