ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്‌പെഷ്യല്‍ സബ്ജയിലില്‍ ജയില്‍ ക്ഷേമദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *