എസ്. എൻ. ഡി. പി. യോഗം മുകുന്ദപുരം യൂണിയൻ പഠന ക്ലാസ്സ്‌ ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലബ്ബ് ഹാളിൽ നടന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *