ഇരിങ്ങാലക്കുട കഥകളി ക്ലബ് വാർഷികം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശാന്തി നികേതൻ സ്കൂളിൽ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *