തൃശ്ശൂര്‍ പെരിഞ്ഞനത്ത് ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയെന്ന് സംശയം.ഛർദിയും വയറിളക്കവും അനുഭവപ്പെട്ട

നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ചികിത്സ തേടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *