അഡ്വ ശശികുമാർ ഇടപ്പുഴ വേളൂക്കര മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *