ബേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള, ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഹെൽത്ത് കാർഡ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *