വധശ്രമ കേസിലെ പ്രതിയെ കുമളിയിൽ നിന്നും കാട്ടൂർ പോലീസ് സാഹസികമായി പിടികൂടി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *