ഇരട്ട അംഗീകാരവുമായി ഗ്രീന്‍ ഹോപ്പര്‍ കമ്പനി. കല്ലേറ്റുംകരയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗ്രീന്‍ ഹോപ്പര്‍ കമ്പനിക്കാണ് വേള്‍ഡ് റെക്കോര്‍ഡ്, ബെസ്റ്റ് ബ്രാന്‍ഡ് ഓഫ് ദ ഇയര്‍ എന്നീ രണ്ട് അവാര്‍ഡുകള്‍ കരസ്ഥമാക്കിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *