ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ചാലക്കുടി സ്വദേശിയില്‍ നിന്നും മൂന്നുലക്ഷം തട്ടിയ കേസില്‍ രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *