ടി എന്‍ പ്രതാപന്‍ എം പി നയിക്കുന്ന സ്നേഹ സന്ദേശ യാത്ര ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗണ്‍ ഹാളില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *