ശ്രീ ഗുരുപവനപുരേശന്റെ പാദസേവ ചെയ്യാൻ ജന്മപുണ്യം നേടിയ വടക്കാഞ്ചേരി, പനങ്ങാട്ടുകര പള്ളിശ്ശേരി മനയിൽ പി എസ് മധുസൂദനൻ നമ്പൂതിരിയെ പുതിയ മേൽശാന്തി തിരഞ്ഞെടുത്തു….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *