ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ‘ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ്’ നേട്ടം*

ഹ്യൂമനോയിഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന റെക്കോർഡ് ‘ഇന്ത്യ ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സി’ൽ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കി ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഭാരതീയ വിദ്യാഭവനിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥി തോമസ് ജോസഫ് തെക്കേത്തല. മുഖങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ‘മെട്രിക്സ്’ എന്ന റോബോട്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ 14 വയസ്സും എട്ടുമാസവുമായിരുന്നു തോമസിന്റെ പ്രായം. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട തെക്കേത്തല വീട്ടിൽ പരേതനായ ഡോ.ജോസഫ് തോമസിന്റെയും മാലിനി ജോസഫിന്റെയും മകനാണ് തോമസ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *