മൂർക്കനാട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനിടെ കത്തികുത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. അഞ്ചോളം പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *