ആദരാഞ്ജലികൾ

കേരള ഫീഡ്‌സ്ജീ വനക്കാരൻ മധു കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. ജോലിക്കിടയിൽ ദേഹസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മുരിയാട് ആണ് വീട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *