പുല്ലൂർ.ഊരകം സെൻ്റ് ജോസഫ് പള്ളിയിൽ അമ്പ് തിരുനാൾ നേർച്ച ഊട്ട് തിരുനാളിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപത വികാരി ജനറാൾ മോൺസിഞ്ഞോർ വിത്സൻ ഈരത്തറ കൊടിയേറ്റി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *