ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കെ.മുരളീധരൻ രണ്ടാം ഘട്ട പര്യടനം നടത്തി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *