കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവർക്ക് നേരെ വീണ്ടും അന്തിക്കാട് പോലീസ് പ്രാകൃത മർദ്ദനമുറ പ്രയോഗിച്ചതായി പരാതി. സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവരെ കരിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *