ബസിൽ നിരോധിത പോണ്‍ (അശ്ലീല ) സൈറ്റുകളുടെ സ്റ്റിക്കര്‍ ബസ് പോലീസ് പിടികൂടി

കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശൂർ കുറ്റിപ്പുറം ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസിൽ നിരോധിത പോണ്‍ (അശ്ലീല ) സൈറ്റുകളുടെ സ്റ്റിക്കര്‍ പതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബസ് പോലീസ് പിടികൂടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *