റോഡരികിൽ താമസിച്ച് പ്രദേശവാസികളെയും വഴിയാത്രക്കാരെയും ആക്രമിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയായ 18കാരന്‍ പിടിയില്‍..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *