ശ്രീകൂടല്‍മാണിക്യം ദേവസ്വം കീഴേടമായ അയ്യങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേശവിളക്ക് ആഘോഷം മാറ്റിവെച്ചതിനെ ചൊല്ലി വിവാദം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *