കൂടല്‍മാണിക്യം പടിഞ്ഞാറെ നടപ്പുര നവീകരണത്തിന് ദേവസ്വം ഓഫീസില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നു. രണ്ട് കോടിയോളം ചിലവ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *