ഇരിങ്ങാലക്കുട ആല്‍ഫ പാലിയേറ്റീവ് ലിങ്ക് സെന്റര്‍ ദശവാര്‍ഷിക ആഘോഷം ഡിസംബര്‍ 16 ന് നടത്തുമെന്ന് ഭാരവാഹികള്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുട പ്രസ്സ് ക്ലബ്ബില്‍ വാര്‍ത്ത സമ്മേളനം നടത്തി അറിയിച്ചു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *